Epson TM-200 Micros IDN Kitchen Printer w/Power Supply